Späť na menu Expozícia obrazov
Na tomto mieste
sa predstavuje výber z tvorby
Ferdinanda Hložníka
od školských začiatkov
až do konca života.
Je to len malá,
reprezentatívna sonda.
Je to pohľad na roky štyridsiate, päťdesiate, šesťdesiate,atď. až po rok 2005, kedy sa jeho tvorba uzatvára.
Roky štyridsiate Roky štyridsiate
V kaviarni 1942 Dielo bez názvu
 
V kaviarni    1942
Tempera na papieri 28 x 36 cm
 
Dielo bez názvu
 
Prázdniny vo Svederníku   1942
Akvarel na papieri 22 x 30 cm
Prvé práce vznikajú počas štúdií na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej-oddelenie
kreslenia a maľovania v Bratislave. Sem prichádza po skončení reálneho gymázia v Žiline v roku 1942, kedy už naplno zúri 2. svetová vojna.Spoločenské pomery a veľmi skromné
možnosti rodiny spôsobujú v Bratislave ťažké podmienky, nemá ubytovanie
v internáte a pretĺka sa po rôznych podnájmoch. Podporuje ho jeho brat Vincent, ktorý
už ukončil štúdiá.V tejto situácii vznikajú aj prvé práce formované školou ale aj bratom
(cirkusové výjavy), škice a kresby z prostredia podnájmov, kresby pod vinohradmi
na bratislavskej Kolibe, ale aj krajinárske kresby a akvarely z prázdninových návratov
do rodného Svederníka. Objavujú sa vtedy tak populárne výjavy z bratislavského
kaviarenskeho prostredia. Bombardovanie Appolky ho náhle núti opustiť Bratislavu,
škola je prerušená.
Vracia sa znovu po oslobodení.
Školský autoportrét 1943 Dielo bez názvu
 
Školský autoportrét   1943
Akvarel na papieri 30 x 22 cm
 
Dielo bez názvu
 
Krajina s koňmi   1944
Krajina s koňmi 1944
Tempera na papieri 35 x 57 cm
 
Cirkusový motív Dielo bez názvu
 
Cirkusový motív   1945
Tempera na papieri 30 x 44 cm
 
Dielo bez názvu
 
Cirkusový motív   1945
Cirkusový motív
Tempera na papieri 30 x 43 cm
V roku 1946 sa výrazne začína uplatňovať vplyv Picassa.
Je to obdobie konca štúdií,
kedy si každý hľadá svoje vlastné výrazové prostriedky a je ovplyvňovaný názorom
a vkusom svojho okolia a rovestníkov.
Ako člen skupiny 29.augusta absolvuje
prvú spoločnú výstavu.
Keď po skončení školy dostáva ako mladý profesor umiestnenku na gymnázium
do Sv.Jura pri Bratislave,
popri práci v škole sa venuje tvorbe a často navštevuje svojich kolegov v Bratislave.
Obdobie Picassa trvá do konca 40-tych rokov.
Cirkusový motív     Dielo bez názvu
 
Cirkusový motív   1946
Tempera na papieri 43 x 32 cm
 
Žena v kresle   1949 Žena v kresle
Tempera na papieri 35 x 57 cm
 
Žena s holubicou
 
Žena s holubicou   1948
 
Olej na plátne 43 x 56 cm
Španielsky motív
 
Španielsky motív   1948
 
Olej na plátne 40 x 62 cm
Expresívny realizmus.
Týmto termínom nazval sám Ferdinand Hložník obdobie po Picassovi.
Dobre to poznať už v dielach roku 1949. Vtedy už žije v Bratislave.
Žánrové obrázky zo zákutí Bratislavy, ale aj figurálne a krajinárske kompozície
z rodného kraja menia maliarsky štýl.
Maľba sa stáva hutnejšou,
farebé tóny su komornejšie.
Tématika poetických výjavov je z času na čas prerušená spomienkami na vojnové obdobie
a objavujú sa diela s témou povstania.
Na konečnej
 
Na konečnej   1949
 
Olej na kartóne 22 x 30 cm
Na poli
 
Na poli   1949
 
Olej na papieri 20 x 35 cm
 
Na doline
 
Na doline   1949
 
Tempera na papieri 25 x 32 cm
Téme SNP
 
Téma SNP   1949
 
Olej na plátne 28 x 41 cm
Roky päťdesiate Roky patdesiate
Téma povstania predstavuje významnú rolu v umeleckom živote Ferdinanda Hložníka.
Prvé diela tejto tématiky z roku 1949 kompozične aj farebne vypovedajú o obdive a úcte
voči istotne konkrétnym účastníkom odboja, ktorých poznal
a zažil vo svojom rodisku.
Neskôr sa táto tématika stáva širšou a všeobecnejšou obžalobou vojnových krutostí
a vlastne sa stáva tématickou súčasťou celoživotnej tvorby.
V rokoch 1954 – 57 vytvára cyklus obrazov motivovaných SNP.
Téma SNP Téma SNP   1956
Olej na kartóne 24 x 39 cm
 
Téma SNP   1957 Téma SNP
Tempera na papieri 36 x 58 cm
Následne veľmi cenný z pohľadu vývinu je súbor kresieb z Horehronia (Heľpa),ktorý predznamenáva v zárodkoch jeho nový výtvarný názor.
Kresby z  leta 1957 Kresby z  leta 1957
Kresby z  leta 1957
 
 
Kresby z leta 1957 z kresliarského pobytu v Heľpe
 
 
Rozmer 44 x 60 cm
Roky šesťdesiate Roky šesťdesiate
Začiatkom dekády dochádza
k filozofickému posunu. S úrovňou
poznania postupne splýva rodný kraj
s celým svetom a stáva sa jedným
priestorom so svojím vnútorným napätím
60 roky tuš
Kresba tušom na papieri 1960 29 x 42 cm

Mŕtvy vták
"Mŕtvy vták" 1963
Olej na plátne 78 x 65 cmBojovníci
"Bojovníci" 1963
Olej na plátne 100 x 100 cmTorzá
"Torzá" 1964
Olej na plátne 110 x 160 cmRozpukaná zem
"Rozpukaná zem" 1965
Olej na plátne 78 x 60 cm
Objavuje sa big-beat,
pop-art,
svet experimentuje.
Ale sa aj zhoršujú vzťahy.
Mohutnie vnútorná nevraživosť civilizácie.
Vzniká železná opona.
To všetko sa nutne musí podpísať
na vnútri každého človeka
a umelca zvlášť.
Ferdinand Hložník experimentuje.
Štýl maľby, farebnosť,
forma.
Napriek vnútornej túžbe
po novej slobode človeka
po svetovej vojne,
je tu stále prítomný podvedomý
strach o osud ľudstva
na začiatku
šestdesiatych rokov.
Prejavuje sa to v tématike
a jej odpovedajúcich názvoch nosných diel
prvej polovice dekády...


Cintorín sveta

Torzá

Terče

Rozpukaná zem

Pád

Rana

Vesmír

...
A zrazu
prichádza uvoľnenie.
Možno už aj v našich končinách
môžeme povedať
„zlaté šesťdesiate“.

Mení sa štýl maľby.

Technika sa presúva
z pastóznych hrubých vrsiev
na jemné, veľké farebné plochy odvážnejších tónov.

Tématika skôr pripomínajúca zátišie.
Obrazy vyžarujú komornú atmosféru
a vačšiu dekoratívnosť.
"Otvorené" 1967
Olej na plátne 90 x 125 cm
"Za plotom" 1967
Olej na plátne 75 x 100 cm


"Biele slnko" 1968

Olej na plátne 100 x 75 cm


Svedernícky motív 1968

Tempera na papieri 63 x 88 cm

Abstrahujúci motív 1968

Tempera na papieri 63 x 88 cmRoky sedemdesiate a osemdesiate
Ako keby nová tvorivá atmosféra
„zlatých šesdesiatych“
doslova „vyháňa“ do plenéru.

Nastáva krásne desaťročie
letných výjazdov na Oravu a Kysuce,
kde spolu predovšetkým
s bratom Vincentom
a domácou Markou Medveckou znovuobjavujú
krásu prírody
a posledných zbytkov ľudovej architektúry.

Vzikajú rozsiahle súbory kresieb,
ktoré sú potom
v intimite ateliéru predlohou
k formálne novej a stále sa vyvíjajúcej,
posúvajúcej sa tvorbe.

Kresby 1969 29 x 42 cm


Tempery striedajú oleje,
raz plátno, potom lepenka, malý komorný formát,
potom si zrazu téma vypýta
monumentálnejší rozmer.
Priam nekonečné množstvo striedajúcich sa akoby pozastavení okamihu v prázdnych dvoroch,
so zátišiami starých kúzelných dreveníc,
ešte sem – tam sa objavujúcich domácich
v klasickom oblečení
pri práci s dobytkom,
na lúkach či na poli,
všetko, čo tak intenzívne pripomína romantiku
detstva a mladosti.

 


Pri príležitosti 30-teho výročia SNP v roku 1974 táto téma znovu silno rezonuje
vo vtedajšej poločnosti.
Ferdinand Hložník sa opäť nakrátko vracia k tejto tématike
a vzniká súbor ojedinelých tempier s touto tématikou,
kde už „funguje“ jeho vyzretý maliarsky štýl,
dokonalá kompozícia, perfektná technika,
čo sa prejavuje až neuveriteľnou sugesciou výtvarného účinku diel.
Vnímavý divák má priam mrazivý pocit, že je účastníkom vyobrazenej situácie,
pričom ani zďaleka nemožno povedať, že tieto diela sú realisticky popisné.
Autor sa skôr snaží zachytiť vnútorné posolsvo danej situácie
a preniesť prežitok na diváka.
Tak na nás dýcha treskúci mráz nočného pochodu
a aj skrývané obavy,
čo prinesie nadchádzajúce ráno.


"Do hôr" 1974

Tempera na papieri 90 x 65 cm


"Do zajatia" 1974

Tempera na papieri 65 x 90 cm"Bez domova" 1974

Tempera na papieri 65 x 90 cm"Na oddychu" 1974

Tempera na papieri 90 x 65 cm

Po tomto odbočení sa opäť vracia k svojím kresbám
a dá sa usúdiť,
že ako protipól k vojnovej tématike potrebuje ukľudniť svoju dušu civilnou tvorbou.
Znovu je tu návrat k vidieckej tématike,
ale ako sa stalo už zvykom,
v novej, posunutej forme.
 

Vidiecka téma 1974

Tempera na papieri 48 x 69 cmVidiecka téma 1974

Tempera na papieri 60 x 46 cmVidiecka téma 1974

Tempera na papieri 47 x 35 cmTéma koní 1975

Tempera na papieri 60 x 45 cmTéma jazdcov 1976

Tempera na papieri 66 x 49 cm
 
Objavuje nanovo motív
milovaných koní.
Najprv sa v tomto období objavujú
ako súčasť vidieckej scenérie,
ale zrazu sa stanú prepojovacím článkom na témy maliarskych začiatkov
- cirkusové kone,
silueta Dona Quijota
s typikým štítom a zbrojou.
A tak zrazu v tomto období defilujú
pred nami zástupy konských jazdcov
a bojovníkov
ako odkaz romantiky
Cervantesových románov.


Vidiecka téma 1974

Olej na plátne 62 x 45 cmTéma jazdcov 1974

Tempera na papieri 62 x 47 cmTéma jazdcov 1976

Tempera na papieri 66 x 49 cmCirkusová téma 1977

Olej na lepenke 48 x 42 cm
 
Lebky 1976

Olej na plátne 95 x 71 cm
Možno horúčava španielskeho juhu
evokuje
(tak ako to už býva, že všetko so všetkým súvisí) spomienku
na študentské čítanie románov do kapsy („rodokapsy“)
z Divokého Západu,
hnanie dobytka kovbojmi
širokými, prašnými prériami.
Na ceste po nich zostávali vysušené lebky
uhynutých kráv
ako smutné zátišie
krutého života...
Motív so zvieratami 1976

Olej na plátne 95 x 71 cm"Lovec" 1979

Olej na plátne 110 x 85 cmMotív so zvieratami 1979

Olej na papieri 70 x 50 cm
Tak plynul čas osemdesiatych rokov,
tématika komornej tvorby sa nemení,
sama od seba sa však vo svojej vnútornej logike zdokonaľuje forma.
 

"Na priedomí" 1980
Olej na plátne 130 x 100 cm


Svedernícky motív 1980
Olej na lepenke 50 x 35 cm


Svedernícky motív 1982
Olej na lepenke 50 x 35 cm
  Cibrí sa skratkovitosť formy,
farby však zostávajú živé,
niekedy až prekvapivo pestré,
dokonca
často až takmer agresívne.
Akoby sa snažili držať tón,
keď má forma „pomlčku“.
Všetko je to akoby predzvesťou toho,
čo sa stane
v nasledujúcej dekáde...


Motív so štítom 1982
Olej na lepenke 50 x 35 cm


Figurálny motív 1982
Olej na papieri 50 x 70 cmFigurálny motív 1983
Olej na lepenke 35 x 50 cmFigurálny motív 1986
Tempera na papieri 27 x 38 cmFigurálny motív 1988
Olej na papieri 50 x 70 cm

Roky deväťdesiate až po 2005
Je to až neuveriteľné,
ale od počiatku roku 1990
dochádza
k veľmi výraznej žánrovej zmene.
S vnukom Jakubom v r. 2004.
Jakub je autorom tohto
zaujímavého loga
Padajúca postava s krídlami 1990
Olej na lepenke 72 x 103 cm
Pri porovnávaní jednotlivých dekád tvorby
je zmena dosť výrazná.

Otázka je, čo to mohlo spôsobiť.
On sám o tom vtedy nehovoril
a zostáva už len domienka.

Spoločenské zmeny
na prelome osemdesiatych
a deväťdesiatych rokov,
nástup spoločenskej garnitúry,
ktorá neoplývala kompetentnosťou,
kultúrnosťou,vzdelanosťou a charizmou,
akú táto poločnosť tak potrebovala.
Ako má umelec bojovať s týmto problémom? Vždy v histórii to bola predovšetkým
satira a nadsádzka
a nebolo to inak ani v prípade
Ferdinanda Hložníka.
Forma a tématika sa trochu odlišujú
od prechádzjúcich období.
V obrazoch sa nachádzajú realistickejšie prvky
-figúry s konkrétnejšími črtami tváre
zasadené do definovateľného prostredia.
Farby sú pestrejšie až agresívne,
používané v doteraz nezvyčajných kombináciách.
Tématika sa prekvapujúco mení
a má širší záber ako predtým.
Často sa objavuje množstvo figúr hore nohami, čo predstavuje chaos
a z obrazov vyžaruje istý spôsob
výsmechu a odsúdenia.
Vidíme sa skláňať figúry nad čímsi,
čo predstavuje všetko a zároveň nič.
O čo sa to asi usilujú?
Figúry s veľkými hlavami, ktoré strážia niečo, čo zas nie je vlastne nič.


Chaos 1990

Olej na lepenke 103 x 72 cm
Niečo na stole 1990

Olej na papieri 73 x 104 cm

Hlavy 1990
Olej na papieri 97 x 70 cm

S veľkými rukami 1992
Olej na plátne 80 x 70 cm

Hlavy a figúry 1994
Olej na plátne 80 x 70 cm


Z očí do očí 1993

Olej na plátne 26 x 35 cm


Diskuzia 1994

Olej na plátne 70 x 80 cm
Nebolo by však humanistické a hodné veľkého človeka,
keby aj v tejto situácii nevidel perspektívu a krásu života.
Svojimi novoobjavenými prostriedkami zobrazuje poetické výjavy,
ale aj svojich priateľov v pre nich typických situáciách,
veci jemu blízke,
všetko ako oslavu radosti zo života.
Prejavujú sa tu už bohaté životné skúsenosti,
istá životná pohoda,
jemný sarkazmus,
priateľský humor
a dokonale zvládnuté remeslo.


Priatelia 1990
Olej na lepenke 72 x 103 cmFašiangy 1996
Olej na plátne 97 x 70 cmGolem 1996
Olej na papieri 97 x 70 cmMotív s koňmi 1998
Olej na lepenke 94 x 70 cmHlavy 1999
Olej na papieri 70 x 48 cmZvery 2000
Olej na papieri 70 x 48 cmFigurálny motív 2001
Olej na papieri 33 x 24 cmVidiecky motív 2002
Olej na papieri 70 x 48 cmMotív s terčom 2003
Olej na papieri 99 x 70 cm

 

Hlavy 2004
Olej na papieri 71 x 51 cm
 
Posledným obdobím tvorby Ferdinanda Hložníka
bol prvý polrok roku 2005.
Vládze robiť už len kresby a akvarely.
Postupne ho zmáha staroba a choroby.
Zomiera 27.2.2006 vo veku 84 rokov.


Cirkusový motív 2005
Akvarel na papieri 44 x 61 cm


Fašiangový motív 2005
Akvarel na papieri 42 x 60 cm